Alg. ledenvergadering '18

Geschreven door Administrator DVS op . Gepost in Frontpage Blog

Beste DVS'ers, we willen jullie graag uitnodigen voor de ALV op vrijdag 14 september 20.00 uur, in de kantine aan de Sophiastraat in Waalre.

Naast de financiële verantwoording staan er interessante punten op de agenda.
Bovendien worden een aantal jubilerende leden in het zonnetje gezet.
Namens het Hoofdbestuur van DVS voetbal.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Huldiging jubilarissen
25 jaar: Rik Bazelmans, Tom Kantelberg, Mike de Louw en Robert Vet
50 jaar: Henk Verberne
60 jaar: Frans Weijers

4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2017

5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2017-2018

6. Verslag penningmeester
• Financiele verantwoording 2017-2018
• Vastleggen begroting 2018-2019
• Vaststellen contributies 2019-2020

7. Verslag kascontrole commissie
De leden hiervan mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen.
Dit betekent dat per seizoen 2018-2019 de kascontrole commissie zal bestaan uit Jan-Willem Linsen en
Alfred Groote. Het reservelid is Robert Vet.

8. Mutatie bestuursleden / leden commissies
• Aftreden voorzitter; niet herkiesbaar
• Voorstel nieuwe voorzitter
• Aftreden penningmeester; voorstel interum penningmeester
• Vice voorzitter
• Vacature(s) binnen hoofdbestuur
• Aanstelling hoofd jeugdopleidingen

9. Rondvraag


 

Verslag Algemene Ledenvergadering DVS op vrijdag 3 november 2017

1. Opening
Ietsje over 20.00 uur heet Janpeter iedereen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering.
De voorgestelde agenda wordt geaccepteerd en dient als leidraad voor deze vergadering.

2. Mededelingen en vaststellen agenda
• Vanaf nieuwjaarsdag schenken we Bavaria.
• Gesprek geweest met KNVB medewerker en hun adviseur over beleid. Wat is nu eigenlijk het DNA van DVS; “V” van vriendschap vinden we een kernwaarde. Andere kernwaarden die hierbij horen zijn: onvoorwaardelijk, een team zijn, kameraadschap, familie gevoel en gastvrijheid.
Voetbal gerelateerde waarden: blindelings vertrouwen, clubbelang gaat voor teambelang, gaat voor individueel belang. Met de diverse commissies zullen we dit verder doorspreken. Bedoeling is om dit “DNA” op te nemen in ons beleid.

3. Huldiging 50-jarig lid
Harrie van Boxtel is gehuldigd vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap bij de vereniging.

4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2016
Geen opmerkingen waardoor het verslag wordt vastgesteld.

5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2016-2017
Uit Bestuursbericht rapportage:
• Tegenwoordig spreken we van “Jeugd Onder ....” in plaats van F, E, D, C, B en A. Dit is even wennen voor iedereen.
• Twee fijne tuinbanken die vaak gebruikt zijn afgelopen seizoen. Idem de drie nieuwe ronde tafels met (gekregen) stoelen. Geeft het terras de gewenste uitstraling.
• Zuster toernooi in Ishoj te Denemarken, team van B en A spelers met internationale spelers.
• Overzicht vrijwilligerskorting ingevoerd; meer inzicht, stijging actieve jeugdleden
• Initiatief dames voetbal is opgestart.
• Opheffing van de senioren commissie, geboorte van het “senioren netwerk”.
• Kunstgras met rubber granulaat is veilig volgens RIVM
• Meer sponsoren, meer borden langs de zijlijn.
• Kast ingebouwd in wedstrijdbespreekkamer zodat kleding netjes opgeruimd is.
• Financien; bij contributie en boetes geldt “geen bal betalen, is geen bal spelen”!
• Bij een langdurige blessure hoeft er geen contributie betaald te worden. Stuur een berichtje met datum blessure en herstel datum naar Robert Meijer op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en het jaar erop wordt deze periode in mindering gebracht.
• Degradatie DVS1 thuis tegen Riethoven die wonnen door middel van strafschoppen. Verlenging en tot de laatste snik doorgegaan.
• Nieuwe trainer voor DVS2 aangesteld: Pieter Saris.
• Wederom enkele kampioenen gehuldigd binnen de jeugdafdeling.
• Het met name voor de sponsoren uitgestelde sportcafe op 12 mei met Bas Nijenhuis.

 

6. Verslag penningmeester
• Financiele verantwoording 2016-2017
o Marcel laat aan de hand van een overzicht zien hoe gunstig wij er financieel gesproken voorstaan. Er zijn tevens meer sponsoren bijgekomen.
• Voorstel investering
o Vervangen dakbedekking kantine en zonnepanelen. Investeringen worden betaald uit eigen vermogen. Voorstel wordt aangenomen door de leden. Uit het publiek komt de vraag of er nagedacht is om dit middels Crowdfunding te realiseren. Antwoord: aan crowdfunding is niet gedacht, hoeft ook niet, want we hebben voldoende financiele middelen voorhanden.
• Vastleggen begroting 2017-2018
o De kosten van “niet kunnen incasseren” en “storneringen” bij de Rabobank laten een bedrag van ruim 500 euro zien. We zijn voornemens deze kosten te verhalen op de “laat/niet -betalers”, immers zij creeren deze kosten. Vanaf 2e kwartaal geldt een boete van 10 euro.
o Subsidies gemeente worden afgebouwd.
• Vaststellen contributies 2018-2019
o Vanwege de gunstige financiele situatie waarin we verkeren, is het niet nodig om de contributie te verhogen.

7. Verslag kascontrole commissie
De kascontrole commissie is nog niet bijeen geweest; datum staat gepland voor weekje later.
De leden hiervan mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen.
Dit betekent dat per volgend seizoen de kascontrole commissie zal bestaan uit: Jan-Willem Linsen en
Alfred Groote. Het reservelid is Robert Vet.
Op donderdag 9 november is de kascontrole alsnog uitgevoerd en goedgekeurd.

8. Rabobank Clubkas
In april van elk jaar houdt de Rabobank de “Clubkas Campagne”. Hieraan kun je meedoen wanneer je een rekening hebt bij de Rabobank. Echter, men moet wel lid zijn van de bank. Dit lidmaatschap gebeurt niet automatisch bij het openen van een rekening. Aanmelden als lid is gratis en kan online gebeuren. Zou fijn zijn wanneer men zich opgeeft zodat men stemgerechtigd is. De actie heeft DVS dit voorjaar een bedrag van 340,90 euro opgeleverd.

9. Mutatie bestuursleden / leden commissies
• Vacature technisch wedstrijdzaken (5e bestuurslid); we gaan in gesprek met mogelijke kandidaat.
• Vacature hoofd opleidingen binnen de TC, is nog altijd vacant
• Mogelijk uitbreiding binnen de sponsorcommissie
• Kantine commissie heeft op zowel de zaterdag als ook op de zondag dringend wat extra handen nodig
• Accommodatie commissie wellicht samen met hockey

10. Rondvraag
• Robert Vet: indien er extra personeel nodig is achter de bar, is het dan een idee om een kleine vergoedeing hiervoor te gaan betalen? Antwoord: wanneer er niemand is zullen we wel moeten maar voorlopig is alles nog op vrijwillige basis.
• Ruud Driessen: wellicht bij ouders navragen of zij willen meehelpen? Antwoord: ja graag.
• Patrick Oomen: Wellicht op het inschrijfformulier al vragen of en wat men aan vrijwilligerswerk wil doen. Antwoord: we gaan kijken hoe we hier gehoor aan kunnen geven.
• Dion Hazelaar: als trainer je team aanzetten (lees: dwingen) om vrijwilligerswerk te doen. Antwoord: heel graag!
• Dion Hazelaar: de jeugd leest bestuursbericht via email en website niet. Zij zitten veelal op Instagram. Dit betekent dat we een andere manier moeten zoeken om te kunnen communiceren met onze jeugdige leden. Antwoord: we gaan nadenken hoe dit te wijzigen.
• Dave Daamen: seniorenfeest plannen. Antwoord: de activiteiten commissie komt volgende week bijeen, wellicht dat senioren kunnen aansluiten. Bedoeling om samen een seniorenfeest te organiseren.
• Harrie Wiegerinck: stopt met vlaggen bij DVS1. Wie wil dit overnemen per nieuwe seizoen?


Opgemaakt 10 november 2017 door Marion Didden, namens hoofdbestuur DVS.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 DVS-VOETBAL.nl
Privacy Policy