ALV 2017

Geschreven door Administrator DVS op . Gepost in Frontpage Blog

Op vrijdag 3 november zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Dit jaar weer in het najaar.

Agenda

Algemene Ledenvergadering DVS voetbal
Datum: Vrijdag 3 november 2017
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Kantine DVS voetbal

1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Huldiging 50 jaar lid
4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2016 (zie bijlage)
5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2016 – 2017
6. Verslag penningmeester met
- Financiële verantwoording 2016 – 2017 (ter inzage uitgereikt)
- Voorstel investering
- Vaststellen begroting 2017 – 2018 (ter inzage uitgereikt)
- Vaststellen contributies 2018 – 2019
7. Rabobank Clubkas
8. Mutatie bestuursleden / leden commissies
- Bestuurslid Technische Zaken vacant
- TC lid Hoofd Opleidingen vacant
- Jeugdcommissie
- Activiteitencommissie
- Seniorennetwerk
- Sponsorcommissie
- Kantinecommissie
- Accommodatiecommissie
9. Rondvraag
Sluiting

Download hier het verslag van 2016.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 DVS-VOETBAL.nl
Privacy Policy