Oproep ALV

Geschreven door Administrator DVS op . Gepost in Frontpage Blog

Beste leden van DVS, Al enige tijd is DVS op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester Marcel Spijkers...

is inmiddels Jan-Peter Hazelaar opgevolgd als voorzitter, en daarmee is de functie van penningmeester vacant geworden. Conform artikel 15 lid 2 van de statuten kan het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen roepen zo vaak als het bestuur wenselijk acht. De volgende reguliere vergadering zal pas plaatsvinden in september 2019. De verkiezing van een nieuwe penningmeester kan niet tot die datum worden uitgesteld, dit omdat het vanwege de grote hoeveelheid te verrichten werkzaamheden nu al noodzakelijk is dat het bestuur weer over een penningmeester beschikt.
Hierbij nodig ik de leden van DVS uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering die op donderdag 13 december 2018 om 19:30 uur zal plaatsvinden in de kantine van DVS. In de vergadering zal slechts aan de orde komen de verkiezing van Pieter van der Heijden tot penningmeester.
De reglementen voorzien in het voordragen van een tegenkandidaat. Mocht u iemand willen voordragen, dan dient u dit uiterlijk 6 december 2018 te melden aan de secretaris via email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De agenda voor de vergadering van 13 december 2018 om 19:30 uur is als volgt:
1. Opening
2. Verkiezing bestuurslid/penningmeester

Toelichting:
Marcel Spijkers legt de taak van penningmeester a.i. neer en is niet herkiesbaar. Het bestuur van DVS stelt Pieter van der Heijden kandidaat en stelt voor hem in deze functie te verkiezen.
Ingevolge van artikel 13 lid 3 HR kunnen ten minste 3 leden uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris een andere kandidaat voordragen, voorzien van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende kandidaat.

3. Rondvraag
4. Sluiting; het streven is om het programma uiterlijk om 20:00 uur te sluiten.

Het verslag van 14 september 2018 is hier te downloaden.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 DVS-VOETBAL.nl
Privacy Policy