ALV 2019

Geschreven door Administrator DVS op . Gepost in Frontpage Blog

Op vrijdag 25 oktober om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Dit jaar weer in het najaar.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Huldiging leden

4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2018

5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2018-2019

6. Verslag penningmeester

7. Verslag kascontrole commissie

De leden van de kascontrole commissie mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen.

Dit betekent dat per seizoen 2019-2020 de kascontrole commissie zal bestaan uit Alfred Groote en Robert Vet. Het reservelid is Jan-Willem Linsen.

8. Mutatie bestuursleden en leden commissies

    - Aftredend 2019/2020: secretaris, herkiesbaar

    - Aftredend 2020/2021: voorzitter

    - Aftredend 2021/2022: penningmeester

9. Rondvraag

Download hier het verslag van 2018.

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 DVS-VOETBAL.nl
Privacy Policy