Agenda algemene ledenvergadering van 13 oktober 2023

Agenda algemene ledenvergadering DVS van vrijdag 13 oktober 2023, aanvang 20.00 uur

 • Opening
 • Mededelingen en vaststellen agenda
 • Vaststelling verslag ledenvergadering 2022
 • Jaarverslag / terugblik seizoen 2022-2023
 • Verslag penningmeester
 • Financiële verantwoording 2022-2023
 • Vaststellen contributies 2024-2025
 • Verslag kascontrole commissie

Benoemen nieuwe kascontrole commissie plus reservelid

 • Mutatie bestuursleden / leden commissies
 • Statutair aftredend 2023/2024: voorzitter
 • Voorstel bestuurslid Technische Zaken senioren: Rutger Roza
 • Voorstel bestuurslid Technische Zaken jeugd: Dion Hazelaar
 • Vacatures:
  • grensrechter bij DVS 1 en DVS 2
  • jeugdcoördinator JO14 en JO15
  • keeperstrainer selectie
  • scheidsrechters coördinator senioren
  • scheidsrechter(s) op zondag
 • Rondvraag