Bijgaand formulier dient als aanmeldingsformulier voor DVS en verplicht u tot betaling.
Lidmaatschap is altijd voor een volledig seizoen; tussentijdse opzegging is NIET mogelijk.
Opzegging lidmaatschap zonder kosten, altijd voor 31 mei van elk jaar via de website.

Damesvoetbal 18+€ 125,-
Junioren:€ 179,-
Minipupillen:€ 99,-
Rustend lid:€ 52,-
Senioren: € 239,-
Veteranen:€ 25,-
Walking football:€ 60,-

Voor andere contributie bedragen graag contact opnemen met Robert Meijer op

Actieve kaderleden ontvangen een korting op hun contributie.
Uiteraard zijn we als vereniging altijd op zoek naar vrijwilligers. Bent u als ouder geinteresseerd? Denk aan:

  • Bardienst   (zaterdag en/of zondag)
  • Trainer cq. leider jeugdteam

Neem dan contact op met Marion Didden, secretaris DVS op  of 06-22634347

We zullen uw aanmelding zsm verwerken rekening houdende met onderstaande:

  • De éénmalige aanmeldingskosten bedragen 12,50 euro.
  • U gaat akkoord met automatische afschrijving van het contributiebedrag en de aanmeldingskosten.
  • Eventuele door de KNVB opgelegde boetes worden via automatische incasso geïnd.
  • U heeft een geldig IBAN-rekeningnummer ingevuld.
  • Wij kunnen evt. vragen naar een verklaring omtrent gedrag (VOG).