VOORWOORD

Met ingang van het seizoen 2021 – 2022 heeft DVS ongeveer 690 leden aan zich gebonden, waarbij de ledenaanwas zich gestaag voortzet. Voor het organiseren van de voetbalwedstrijden voor deze leden is men aangewezen op scheidsrechters die deels door de KNVB en deels door de vereniging zelf worden aangesteld. Om nu en in de toekomst te kunnen blijven rekenen op voldoende gekwalificeerde scheidsrechters voor de door DVS te spelen wedstrijden worden in dit Scheidsrechtersplan doelstellingen geformuleerd en wordt de organisatie binnen de vereniging nader gedefinieerd.

Het Scheidsrechtersplan maakt deel uit van het verenigingsbeleid en zal door de Scheidsrechterscoördinator worden onderhouden.

De doelstellingen van dit Scheidsrechtersplan zijn:

Elke wedstrijd bij voetbalvereniging DVS wordt geleid door een gemotiveerde scheidsrechter.

Elke wedstrijd bij voetbalvereniging DVS op half of heel veld (JO11 en ouder) wordt geleid door een gemotiveerde en gediplomeerde scheidsrechter.

Het verbeteren van het imago van de verenigingsscheidsrechter. Voetbalvereniging DVS schept daarbij een aantrekkelijk klimaat, waarbij de verenigingsscheidsrechter plezier heeft in het fluiten van een wedstrijd, waarbij hij/zij met respect wordt behandeld en zich veilig voelt vóór, tijdens en na een wedstrijd.

Acceptatie van verenigingsscheidsrechters in alle geledingen van DVS (bestuur, trainers, leiders, ouders, enz.). De verenigingsscheidsrechter wordt door iedereen als een volwaardige scheidsrechter beschouwd en dient te allen tijde gesteund te worden, binnen en buiten het veld.

UITGANGSPUNTEN

Jeugdafdeling

In onderstaande tabel wordt weergegeven uit welke teams de jeugdafdeling bestaat in het seizoen 2021-2022.

DVS JO19DVS JO17DVS JO15 DVSJO14DVS  JO13DVSJO12DVSJO11DVSJO10DVSJO9DVS JO8
19-1
19-2
17-1
17-2
17-3
15-1
15-2
15-3
14-113-1
13-2
13-3
12-1
12-2
12-3
11-1
11-2
11-3
10-1
10-2
10-3
10-4
9-1
9-2
8-1
8-2
8-3
8-4

De KNVB stelt KNVB-scheidsrechters aan voor de wedstrijden van teams (vanaf de O15-junioren) die hoofdklasse of hoger spelen. Dit jaar zijn dit JO19-1 en de JO17-1.

Voor wedstrijden van de overige junioren worden verenigingsscheidsrechters aangewezen.

Pupillenscheidsrechters worden aangesteld voor wedstrijden van de JO12 of lager.

Bij wedstrijden van de JO10 en lager worden ook (nieuw betrokken) ouders benaderd om als spelbegeleider op te gaan treden, zij krijgen een korte instapcursus (tips & tricks) en begeleiding voor zover gewenst.

DVS streeft er naar om voor alle jeugdwedstrijden (zowel oefen-, beker-, competitie- als toernooiwedstrijden), waarbij door de KNVB geen scheidsrechter wordt aangewezen, een verenigingsscheidsrechter aan te wijzen die het gewenste opleidingsniveau heeft.

Seniorenafdeling

In onderstaande tabel wordt aangegeven uit welke teams de seniorenafdeling in het seizoen 2021 – 2022 bestaat.

DVS VR 1DVS 1DVS 2 zondag DVS  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9DVS 2 zaterdag
1e klasse4e klasse4e klasse overig6e klasse overig4e klasse overig

De KNVB stelt KNVB-scheidsrechters aan voor de wedstrijden van DVS 1.

DVS streeft er naar om voor alle overige wedstrijden waarbij door de KNVB geen scheidsrechter wordt aangewezen, een verenigingsscheidsrechter aan te wijzen die het gewenste opleidingsniveau heeft (B.O.S. of Verenigingsscheidsrechter).

Organisatie

Binnen de organisatie van voetbalvereniging DVS zijn alle clubscheidsrechters ondergebracht onder de Scheidsrechterscoördinator, die ook leiding geeft aan de praktijkbegeleiders.

De taken van de Scheidsrechterscoördinator zijn:

 • uitvoering geven aan het scheidsrechterplan;
 • het regelen van de aanstellingen per wedstrijd;
 • werven van nieuwe scheidsrechters;
 • begeleiden van scheidsrechters en praktijkbegeleiders;
 • verzorgen van opleidingen c.q. coördineren van opleiding(smogelijkheden).

DVS beschikt over twee gediplomeerde praktijkbegeleiders. Dit zijn gediplomeerde scheidsrechters die de desbetreffende KNVB-opleiding hebben gevolgd.

DVS beschikt daarnaast over een scheidsrechterscommissie, bestaande uit het bestuurslid verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken, de scheidsrechtercoördinator en minimaal één ervaren scheidsrechter.

Werving

Niet iedereen is geschikt om verenigingsscheidsrechter worden. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar potentiële kandidaten. Om de taken als scheidsrechter goed te kunnen uitvoeren is een profielschets samengesteld waaraan de scheidsrechter moet voldoen.

Profielschets Pupillenscheidsrechter:

 • Minimum leeftijd 12 jaar;
 • Bij voorkeur actief voetballen of actief voetballer geweest;
 • Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden;
 • Bereid zijn om de KNVB-opleiding te volgen.

Profielschets Verenigingsscheidsrechter (voorheen B.O.S.):

 • Minimum leeftijd 14 jaar;
 • Bij voorkeur actief voetballen of actief voetballer geweest;
 • Bij voorkeur enige ervaring als pupillenscheidsrechter;
 • Bereid zijn de KNVB-cursus te volgen;
 • Beschikbaar zijn om op zaterdag en/of zondag om wedstrijden te leiden.

Verder heeft de verenigingsscheidsrechter een positieve instelling, voelt hij/zij zich betrokken bij de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door eenpraktijkbegeleider.

Er wordt begonnen met werven van JO13 t/m JO15-junioren voor het leiden van (in eerste instantie) pupillenwedstrijden. Junioren vanaf 12 jaar mogen deze pupillenwedstrijden leiden.

Elk jaar wordt er aan spelers en begeleiders van de JO13 t/m JO15-teams gevraagd of er interesse is. Wanneer een speler enthousiast is volgen er binnen het team mogelijk meer. JO13 t/m JO15-junioren maken dan kennis met leiding geven aan een wedstrijd én het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie.

Hiermee kan men bereiken:

Respect voor de arbitrage;
Verkrijgen van kennis van de spelregels;
Vergroten van betrokkenheid bij de vereniging.

Bovendien kunnen ouders en/of leiders dan ook doen waarvoor zij komen: supporter zijn of een team begeleiden.

Daarnaast zullen /kunnen de volgende groepen worden benaderd:

 • JO17 en JO19 junioren;
 • Spelers uit de seniorenteams;
 • Leden die stoppen met actief voetballen;
 • Ouders;
 • Overige potentiële kandidaten via een oproep op de website of van buiten de vereniging met de nodige voetbalachtergrond en/of kennis van zaken.

Begeleiding, behoud en opleiding van verenigingsscheidsrechter

Het is belangrijk de verenigingsscheidsrechters voor de vereniging te behouden.

Begeleiding

DVS streeft naar uitbreiding van het aantal gediplomeerde prakrijkbegeleiders. DVS beschikt in het seizoen 2021/2022 over twee volledig KNVB-gediplomeerde praktijkbegeleiders.

De praktijkbegeleiders begeleiden scheidsrechters zowel tijdens als na de opleiding. De praktijkbegeleiders staan voor de uitdaging deze scheidsrechters te stimuleren, te motiveren en feedback te geven die bijdraagt aan een (verdere) verbetering van de prestatie, het plezier en de ontwikkeling van de scheidsrechters.

PROFIELSCHETS PRAKTIJKBEGELEIDER

 • Gekwalificeerd BOS of verenigingsscheidsrechter;
 • Minimumleeftijd 18 jaar;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;
 • Is in staat goed om te gaan met de doelgroep;
 • Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechterscoördinator;
 • Is bereid de cursus “Praktijkbegeleider scheidsrechters” te volgen.

Indien mogelijk zal een praktijkbegeleider een vast aantal verenigingsscheidsrechters gaan

begeleiden. De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun scheidsrechters en dit communiceren met de scheidsrechterscoördinator.

Behoud

DVS schept een klimaat waarbij de verenigingsscheidsrechters zich prettig voelen door goede faciliteiten ter beschikking te stellen (waaronder kleding en dergelijke) en respect vanuit alle geledingen te bevorderen.

Scheidsrechters moeten zich kunnen ontwikkelen. Bij goed functioneren is het mogelijk de verenigingsscheidsrechter aan te stellen bij wedstrijden van een steeds hoger niveau. Talentvolle jeugdscheidsrechters moeten verder kunnen doorstromen naar de KNVB en/of senioren. Deze doorloop wordt medebepaald door de wens van de betrokkene, zijn/haar deskundigheid en de beoordeling van de praktijkbegeleider(s).

Jaarlijks is er overleg met alle verenigingsscheidsrechters en praktijkbegeleiders over diverse zaken, zoals spelregelwijzigingen, het omgaan met gele en rode kaarten, wedstrijdgerichte situaties, kleding en faciliteiten.

Opleiding

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste. Een scheidsrechter die een gedegen opleiding genoten heeft en van zijn deskundigheid blijk geeft zal meer respect en begrip afdwingen bij spelers dan een niet opgeleide scheidsrechter. Bovendien zal een opleiding bijdragen aan het zelfvertrouwen van de scheidsrechter.

Binnen de KNVB zijn onder andere de volgende opleidingen mogelijk:

Pupillenscheidsrechter (JO12 en lager);

Verenigingsscheidsrechter (JO13 en hoger, senioren);

Assistent scheidsrechter;

Praktijkbegeleider Scheidsrechters.

Indien mogelijk zullen opleidingen bij DVS worden georganiseerd en/of in samenwerking met andere (buur)verenigingen en/ of bij COVS te Eindhoven.

Invoering

De eerste versie van het Scheidsrechtersplan DVS is vastgesteld op 29 september 2016 door het hoofdbestuur. Het Scheidsrechtersplan wordt jaarlijks geactualiseerd door de Scheidsrechterscoördinator in overleg met het hoofdbestuur.