In de dorpsgemeenschap Aalst behorende bij de gemeente Waalre, waren voorheen twee voetbalverenigingen `O.V.V.` en `De Treffers`.  De vereniging O.V.V. bestond hoofdzakelijk uit mensen geboren en getogen in Aalst, terwijl de vereniging De Treffers was opgericht door mensen gekomen uit Groesbeek, die zich wegens de betere bestaansmogelijkheden in Aalst gehuisvest hadden.

Tussen beide verenigingen bestond een grote rivaliteit, welke vooral tot uiting kwam wanneer zij beide tegen elkaar aantraden op het veld. Voor, tijdens en na de wedstrijd was de sfeer dermate gespannen, dat de samenleving in de gemeenschap er zelfs door beȉnvloed werd.

Om deze wrijving op te heffen en de samenleving te verbeteren, was het noodzaak dat hierin verandering gebracht werd. Daarom werden er met de besturen van beide verenigingen besprekingen gevoerd. Deze leidden tot de conclusie dat de meest ideale weg om de bestaande rivaliteit op te heffen was, een samengaan van beide verenigingen.

Uit opinie peilingen bleek dat ook de leden deze zelfde mening waren toegedaan. Met een handdruk van de beide voorzitters (P. Hezemans van O.V.V.) en (Fr. Weijers van De Treffers) was de fusie op 1 juli 1929 een feit.

De nieuwe vereniging kreeg de naam “Door Vriendschap Saamgebracht” hetgeen afgekort werd omschreven als D.V.S.  Door het bijeenbrengen van de inventaris van de twee verenigingen, werd de nieuwe vereniging niet minder dan twee ballen rijk!

Betreffende de clubkleuren waren ook geen problemen aangezien hier overeenstemming was de kleuren rood-zwart te dragen, de voormalige kleuren van De Treffers. Aan de aanschaffing van shirts hoefde dus verder ook niets meer gedaan te worden.