Contributie en Corona

Beste senioren en dames1,

Al langere tijd kunnen jullie helaas niet trainen en geen wedstrijden spelen. Competities zijn stilgelegd. Jullie missen de wekelijkse gang naar het sportpark en wij missen jullie.

De kans is groot dat de meeste activiteiten dit seizoen niet meer kunnen worden ingehaald.

De vraag reist dan al snel van `hoe zit dat met de contributie´?

Het juridische antwoord is dat de relatie tussen een lid en de voetbalvereniging, het lidmaatschap is.

Statutair is vastgelegd dat je contributie moet betalen.

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals bij een overeenkomst wel is. Contributie is geen tegenprestatie voor het kunnen sporten. Contributie is voor het lidmaatschap van de vereniging.  

Onze vereniging heeft de contributie nodig om alle kosten die gewoon doorlopen, te kunnen blijven betalen zodat we straks na de crisis weer gewoon kunnen gaan voetballen. Nee, niet gewoon, maar dankzij de vele vrijwilligers die dit voor iedereen mogelijk maken.

Meer dan ooit vragen wij nu jullie begrip, jullie steun en doen we een beroep op jullie moreel kompas om deze moeilijke tijd door te komen. Als je de contributie niet kunt betalen, meld je dan bij het bestuur ()  Dan bespreken we dat.

Maar als je de contributie wel kunt betalen: doe dat dan.

Zodra Corona achter de rug is, kunnen we de balans opmaken en deze willen we dan graag bespreken met het seniorennetwerk (= alle leiders van elk seniorenteam) plus leiding van dames1.  

DVS’ers dat zijn wij allen …

Namens bestuur v.v. DVS,

Marion Didden, secretaris